SKIP TO CONTENT

TOESTEMMINGSVERKLARING

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens voor het versturen van informatie met betrekking tot producten en diensten van Peugeot door Peugeot België Luxemburg, Bourgetlaan 20 Bus 2, 1130 Brussel, België als verwerkingsverantwoordelijke voor marketing-, identificatie- en herkenningsdoeleinden.

Mijn persoonsgegevens, waaronder mijn identificatiegegevens (bijv. naam*, klantennummer, geboortedatum, rijbewijsnummer), contactgegevens (bijv. postadres, e-mailadres, telefoonnummer) en voertuigidentificatiegegevens (bijv. voertuig identificatie nummer (VIN), kentekenplaatnummer, etc.) zullen worden verwerkt - voor zover beschikbaar - in samenhang met de bijhorende contractgegevens, voertuig- en dienstengegevens, inclusief product- en dienstenspecificaties (bijv. model, afwerking, motor, hard- en softwaregegevens), technische gegevens (bijv. wisselstukken en onderdelen), garagebezoek- en dienstengegevens, inclusief gegevens aangaande diagnostiek* en voertuigcontrole.

De verwerking van de gegevens berust op de toestemming die ik hierbij geef overeenkomstig artikel 6, lid 1, 1, onder a), van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG). Verwerking voor andere doeleinden kan berusten op andere gronden (bijvoorbeeld uitvoering van het contract);

Mijn gegevens zullen worden verwerkt en gedeeld voor de hieronder beschreven doeleinden aan de volgende ontvangers: 

Gegevens

Doeleind(en)

Ontvanger(s)

NaamIdentificatiegegevens, contactgegevens, voertuigidentificatiegegevens in samenhang met contractgegevens, voertuig- en dienstengegevens, inclusief product- en dienstenspecificaties, technische gegevens voor wisselstukken en onderdelen, garagebezoek-, verkoop- en dienstengegevens

Klantenservice: bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen, informatie over (technische) updates van mijn voertuig of andere voertuigdiensten, melding van vervaltermijn voor onderhoud, controle en nazicht van het voertuig, of hulpverlening bij autopech.
Klanteninformatie: contact voor bijvoorbeeld het communiceren van nieuwe en tweedehands voertuigen, financierings- en leaseaanbiedingen, de diensten van concessiehouders, aanbiedingen met betrekking tot controles en garagebezoeken, het einde van een financierings- of leasecontract of maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van mijn voertuig
Reclame: individuele of gepersonaliseerde reclame voor aanbiedingen, producten en diensten, en bijhorende identificatie en herkenning.
Marktonderzoek en consumentenenquêtes om feedback van klanten te verkrijgen met betrekking tot producten en diensten van Peugeot (bv. klantentevredenheidsonderzoek, onderzoek naar de kwaliteit van producten en diensten)

De bovengenoemde verantwoordelijken voor de verwerking delen mijn persoonsgegevens met (IT-)dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78 300 Poissy, Frankrijk

Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel - 92287 Suresnes Cedex - Frankrijk), die gebruik maakt van andere gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en dus in een land zonder een geschikt niveau van gegevensbescherming. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit genomen, maar er zijn wel passende waarborgen voorzien, in huidig geval: bindende bedrijfsvoorschriften. U kan een exemplaar hiervan verkrijgen via de volgende link: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/.

Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, Frankrijk), die gebruik maakt van andere gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en dus in een land zonder een geschikt niveau van gegevensbescherming. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit genomen, maar er zijn wel passende waarborgen voorzien, in huidig geval: bindende bedrijfsvoorschriften. U kan een exemplaar hiervan verkrijgen via de volgende link: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf.

IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Frankrijk, die gebruik maakt van andere gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en dus in een land zonder een geschikt niveau van gegevensbescherming. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit genomen, maar er bestaan wel passende waarborgen, die in dit geval bindende bedrijfsvoorschriften zijn. U kan een exemplaar hiervan verkrijgen via de volgende link: https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/bcr.html

Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londen, EC2N 4AY, Verenigd Koninkrijk), die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd. Er zijn passende waarborgen, in dit geval bindende bedrijfsvoorschriften (BCR). U kunt  een exemplaar hiervan verkrijgen via de volgende link: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

Majorel Berlin GmbH, Wohlrabedamm 32, 13629 Berlijn, Duitsland

Sitel Europe Limited, 53-55 Butts Road, Coventry, Warwickshire, CV1 3BH, Verenigd Koninkrijk, die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd. Er bestaan passende waarborgen, in dit geval de standaard contractclausules. Om hiervan een exemplaar te verkrijgen, kan u een e-mail sturen naar Choose an item.

Fair Computer Systems, Ostendestr. 132, 90482 Nürnberg, Duitsland

 

Ik aanvaard dat de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijken mijn persoonsgegevens gebruiken om een exacte identificatie van mijn behoeften mogelijk te maken, opdat mij de beste diensten en de beste ervaring kan aangeboden worden, en om mogelijke tegenstrijdigheden met de bovengenoemde doeleinden (klantenservice, klanteninformatie, marktonderzoek en consumentenenquêtes) te voorkomen. Deze entiteiten gebruiken bedrijfsvoorschriften om mogelijke overeenkomsten tussen twee of meer bestanden op te sporen en deze samen te voegen, zelfs als ze afkomstig zijn van verschillende bronnen en systemen (online aanvragen bij Peugeot België Luxemburg, deelname aan Peugeot marketingevenementen, gebruik van myPeugeot) om één enkel up-to-date klantenbestand aan te maken.

Retentieperiode

Mijn persoonsgegevens worden voor bovengenoemde doeleinden bewaard gedurende drie jaar na het laatste contact met één van de bovengenoemde verantwoordelijken.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u recht op toegang, verbetering, verwijdering (recht op vergetelheid) van uw persoonsgegevens, u heeft eveneens recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, 1 e) of f) AVG of wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.
 
Houd er rekening mee dat uw hierboven genoemde rechten wettelijk beperkt zijn en alleen onder bepaalde voorwaarden ten aanzien van ons kunnen worden afgedwongen.
 
Op verzoek kunnen uw persoonsgegevens te allen tijde door ons of de verwerkingsverantwoordelijke worden aangepast (bijvoorbeeld in geval van adreswijziging).

Indien u uw bovengenoemde rechten wil laten gelden, kunt u contact met ons opnemen: https://peugeot-be-fr.custhelp.com of per post. Peugeot België Luxemburg, Bourgetlaan 20 Bus 2, 1130 Brussel, België.
 
Om gebruik te maken van uw recht om klacht in te dienen (art. 77 AVG), kunt u contact opnemen met :
Voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit,  Persstraat 35 1000 Brussel Website: https: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen .

Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen via dit formulier: https://peugeot-be-fr.custhelp.com
Of per post naar : Peugeot België Luxemburg, Bourgetlaan 20 Bus 2, 1130 Brussel, België ter attentie van Data Protection Officer.


Zie de legale informatie voor de volledige details van de onderneming