Aanbiedingen geldig van 1 tot 28 februari 2021

Algemene voorwaarden voor de Personenwagens

De prijzen op deze website zijn BTW exclusief.

Aanbiedingen geldig voor elk bedrijf dat in België een ondernemingsnummer of in het Groothertogdom Luxemburg een BTW-nummer heeft, en waarvan het voertuig (tot 3,5 T MTG) gebruikt wordt door het bedrijf en ingeschreven staat op naam van het bedrijf. Aanbiedingen geldig van 01/02/2021 tot en met 28/02/2021, voorbehouden aan professionnals met een wagenpark groter dan 5 voertuigen. Enkel geldig voor niet-kadercontracten. De uitrustingen van de getoonde modellen zijn beschikbaar tot uitputting van de voorraad en de betreffende aanbiedingen en de gegevens in deze website kunnen wijzigen na publicatie. Visuelen niet contractueel.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.peugeot.be
Algemene voorwaarden voor de Bedrijfsvoertuigen

Aanbiedingen geldig bij de leden van het erkende Peugeot-distributienet, voor elke bestelling van een nieuwe beschikbare Peugeot van 01/02/2021 tot 28/02/2021, geleverd en ingeschreven vóór 28/02/2021, tot uitputting van de voorraad. De uitrustingen van de getoonde modellen beantwoorden niet noodzakelijk aan de betreffende aanbiedingen en de gegevens op deze site kunnen wijzigen na publicatie. Afbeeldingen niet contractueel.
Verhuur lange termijn

Aanbod in Verhuur Lange Termijn enkel geldig voor professionelen opgemaakt PSA Finance Belux S.A. (verhuurder), Avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles, op basis van 60 maanden en 100.000 km. Inbegrepen diensten: afschrijving en interesten, Belasting op Inverkeerstelling, wegenbelasting, onderhoud en herstellingen (Optiway Maintenance), (zomer)banden, bijstand op de weg en vervangwagen. Aanbieding geldig van 01/01/2021 tot 31/01/2021 onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier.
Voordeel van Alle Aard

(1) De uitkomst van de berekening van het Voordeel van Alle Aard bruto en netto betreffen simulaties op basis van voorlopige informatie, gezien de werkelijke uitkomst zal afhangen van de definitief aangenomen wetteksten. De uitkomst verstrekt door Peugeot België-Luxemburg NV is bijgevolg louter indicatief en Peugeot België-Luxemburg NV kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden in geval van enig verschil tussen het vermelde Voordeel en het uiteindelijk bekomen Voordeel.

(2) De berekening van het nettovoordeel van Alle Aard gebeurt op basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5.
Financiële Leasing

Aanbod Peugeot Financiële Leasing voorbehouden aan professionelen en opgemaakt door PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), Avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles, op basis van 60 maanden met een aankoopoptie van 15. De inbegrepen diensten zijn: afschrijving en interest en wegenbelasting. Aanbieding onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier en geldig van 01/02/2021 tot 28/02/2021. Aanbod voor professioneel gebruik.
Utility Gamma

In overeenstemming met de algemene verkoop- en garantievoorwaarden, is PEUGEOT enkel aansprakelijk voor het basisvoertuig en kan bijgevolg geenszins aanprakelijk worden gesteld of een waarborg verlenen voor een ombouwing of iedere andere aanpassing en de gevolgen die daaruit voortvloeien. De carrossier of ombouwer is de enige die verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de ombouwing en de mogelijke gevolgen hiervan op het basisvoertuig.